Cambra de Comerç de Terrassa
Programa de Comerç Minorista 2018
Diagnosi d'innovació comercial amb el 100% de subvenció. Millora el teu comerç i ven més!
Saps si la localització del teu comerç és la més idònia?
Saps com incorporar la innovació en el teu comerç?
Coneixes la rendibilitat que t’ofereix el teu comerç?
Saps quin producte és el més rendible?
Coneixes com actua la teva competència?
Saps què demana el teu client?
Convocatòria 2018
El Pla integral de suport al comerç minorista 2018 posa a l’abast de les pimes del sector del comerç al detall unes eines clau per millorar el vostre negoci i aconseguir vendre més.
Diagnosis d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista
Descarregar les bases de la convocatòria:
Diagnosis d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista 2018
Diagnosi d'innovació comercial
Una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i proposar recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa.
Què analitzem?
Característiques generals del comerç > Entorn comercial i factors d’atractivitat comercial > La cultura innovadora del comerç > La facturació per a cada gamma de productes a la venda > La rendibilitat obtinguda per a cada gamma de productes a la venda > L’estratègia comercial > Les accions prioritàries per aplicar la innovació en el comerç
Com funciona?
Un tècnic especialista realitzarà un anàlisi de diferents aspectes del teu comerç i identificarà els teus punts forts i febles en sis àrees clau del negoci.
Com t'ajudem?
Lliurament d’un informe amb el resultat del diagnòstic. Aquest informe inclou noves propostes de millora per implantar al teu comerç.
Quin cost té?
Aquest servei és totalment gratuït fins exhaurir la dotació pressupostaria.

Tots els serveis que es sol·licitin abans del 26 de novembre d’enguany són totalment gratuïts per l’empresa, ja que estan subvencionats al 100% pels fons FEDER i per la Secretaria d'Estat de Comerç, mitjançant el Programa del Comerç Minorista 2018, fins a exhaurir el pressupost.

Relació d'empreses admeses
Relació d'empreses excloses
Relació d'empreses en llista d'espera