La Cambra de Terrassa
imprimir
None
None Formació CONSELLER DE SEGURETAT EN TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES - ADR. Curs de preparació a l'examen oficial de la Generalitat

DATA D'INICI: 01/10/2018
CALENDARI I HORARI:
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 d'octubre; 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2018.
De 16:00 a 20:00 hores.

DURADA: 60 hores.

None
None
Introducció None
None
• Actualment la Indústria genera una sèrie de productes en què és tan fonamental la seva qualitat com la seva incidència en el Medi Ambient (impacte ambiental). El control d'aquests paràmetres fa que la qualitat de vida millori i es tingui més cura pel Medi.

• Això ens obliga a introduir o crear normatives a nivell de la Unió Europea que coneguin aquest control. Una d'aquestes normatives és el transport de Mercaderies Perilloses (MP) per carretera i altres àmbits i, per tant, es publica l'ADR, que és un Acord Internacional Europeu del transport de MP per carretera.

• Aquest acord defineix quines són les MP que cal controlar segons el seu grau de perillositat, la forma i el tipus d'envàs i d'embalatge, així com les característiques de seguretat d'aquests envasos i embalatges i el seu transport al llarg de tot el territori nacional.

• La normativa obliga la presència d'un Conseller de Seguretat a les indústries que carreguin, descarreguin o transportin Mercaderies Perilloses.
 
Objectius None
None
- Donar formació per al coneixement de l'ADR (RID), camp d'aplicació i condicions de seguretat en el condicionament de les Mercaderies Perilloses i del seu transport.

- Oferir els coneixements tècnics necessaris per poder superar l'examen que convoca la Generalitat de Catalunya i que dóna accés al certificat oficial de Conseller de Seguretat, mitjançant la realització d'exercicis i casos pràctics.
 
Destinataris None
None
- Totes aquelles persones que en el seu àmbit laboral siguin responsables de la càrrega i descàrrega de MP (Futurs Consellers de Seguretat).

- Titulats o estudiants de l'últim curs de carreres tècniques o científiques.

- Gestors i/o professionals liberals especialitzats en temes mediambientals.
 
Temari None
None
I. Mesures generals de prevenció i seguretat.
1. Coneixement dels tipus de conseqüències que puguin derivar-se d'un accident en el qual estiguin implicades Mercaderies Perilloses.
2. Coneixement de les principals causes d'accident.

II. Disposicions relatives al tipus de transport utilitzat contemplades en la legislació nacional, normes comunitàries, convenis i acords internacionals.
1.Classificació de les Mercaderies Perilloses.
2.Condicions generals d'embalatge, incloses les cisternes i contenidors – cisterna.
3.Etiquetes i indicacions de perill.
4.Indicacions en la carta de port.
5.Tipus d'enviament i restriccions a l'expedició.
6.Transport de passatgers.
7.Prohibicions i precaucions de càrrega en comú.
8.Separació de les matèries.
9.Límits de les quantitats transportades i quantitats exemptes.
10.Manipulació i estiba.
11.Neteja o desgasificació abans de la càrrega i després de la càrrega.
12.Tripulació: formació professional.
13.Documents que s'han de portar a bord.
14.Consignes de seguretat: execució de les instruccions i equip de protecció al conductor.
15.Obligacions de vigilància: estacionament.
16.Regles i restriccions de circulació.
17.Vessadors operatius o accidentals de substàncies contaminants.
18.Requisits relatius al material de transport.
 
Professorat None
None
Sr. Ramon Sans i Fonfria.
Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Dr. Enginyer industrial.

Sra. Gemma Molins.
Professora del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
None
Horari None
None
60 hores.


1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 d'octubre; 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2018.
De 16:00 a 20:00 hores.
 
Drets d'inscripcio None
None
Preu Soci Èxit*: 605 euros.
Preu venda públic: 650 euros.

El preu inclou el Manual d'ADR 2017.

*+info: www.exitempresa.com

LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.
 
Documentació None
None
Tots els alumnes disposen des del primer dia de curs d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.
 
Certificats None
None
Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se'ls lliurarà un certificat d'assistència.
 
Formació in-company None
None
Si ho considera d'interès consulti la possibilitat de fer aquest seminari a mida per a la seva empresa, així com la possibilitat de realitzar-ne a les aules de la Cambra de Comerç de Terrassa.
 
Lloc de realització None
None
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
 
Informacio None
None
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
 
Deduccions fiscals None
None
L'import dels drets d'inscripció és despesa deduïble per a les empreses en l'IRPF o en l'Impost de Societats.
Addicionalment, les despeses de formació donen dret a una deducció de la quota dels esmentats impostos.
 
 
inscriure's   Inscripcio
 
None
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.es
     Delegació
Vallespir 19 1a planta
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 576 35 74
delegacio@cambraterrassa.es
None
La Cambra Oficial de Comerç i Indústria disposa d'una base de dades de caràcter personal, que fa servir per mantenir-lo informat dels aspectes relatius a l'àmbit empresarial, funció que li és reconeguda legalment com a Institució. D'acord amb la normativa vigent cal el seu consentiment per rebre la informació. Si no està interessat en rebre informació de la Cambra de Comerç de Terrassa, preguem que ens ho comuniqui al telèfon 93 733 98 33 o per correu electrònic a l'adreça info@cambraterrassa.es. En qualsevol cas i en tot moment, pot exercitar el dret d'accés, modificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.
None