Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
SERVEI D'ASSESSORAMENT EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES
Presentació
El bon funcionament de qualsevol organització, i per tant d’una empresa, depèn fonamentalment de la bona gestió de les relacions entre els integrants de la mateixa. El factor clau que diferencia una empresa de les altres són les persones. Les competències aportades pels equips constitueixen factors diferencials i afavorir la implicació de les persones és una de les millors formes de creixement en tot projecte empresarial.

Tradicionalment la principal funció del departament de recursos humans era la realització de tasques més administratives com la gestió de contracte, altes, baixes, incorporacions o acomiadaments. Contràriament, actualment es considera que un departament de recursos humans aporta veritable valor a l’organització quan aconsegueix que els integrants de l’empresa es desenvolupin d’acord amb una planificació amb la finalitat d’assolir els objectius fixats per la direcció.

Amb aquest servei, la Cambra de Terrassa posa a l’abast dels responsables de recursos humans una metodologia per a la direcció i gestió del desenvolupament de les persones des d’una perspectiva professional i oferint unes eines que permetin prendre decisions de manera objectiva en un camp on, moltes vegades, les decisions es prenen de manera intuïtiva.

Què li oferim
El servei d’Assessorament en Direcció i Gestió de Persones de la Cambra de Terrassa l’ajuda a obtenir el resultat òptim en el desenvolupament de les persones de la seva empresa, posant en joc les condicions organitzatives i relacionals que permetin al major nombre de persones donar a la seva empresa el millor d’elles mateixes.

Oferint aquest servei, Cambra de Terrassa avança un pas més en el seu objectiu de satisfer les necessitats de les empreses i aportar solucions de gestió empresarial, acompanyant i donant suport des de la proximitat.

A qui va adreçat
A petites i mitjanes empreses que desitgin implantar un sistema de gestió i direcció de persones que les ajudi a assolir els objectius de l’empresa mitjançant la implicació de totes les persones de l’organització.
Modalitats de servei
A. Estructuració de la política retributiva de l’empresa.
Consisteix en definir i implantar models objectius de retribució fixes i/o variables a l’organització.

Una retribució fixa basada en un model objectiu permet dotar l’empresa d’un sistema fàcil i fiable de presa de decisions per establir increments anuals tenint en compte la contribució de les persones a l’assoliment dels objectius de l’empresa.

Una retribució variable basada en un model objectiu assegura l’alineació dels diferents objectius col·lectius i individuals amb les línies i objectius estratègics de l’organització, retribueix de forma diferenciada, segons els esforços i resultats dels diferents membres del personal i dota als responsables d’eines de gestió dels seus equips.

B. Avaluació de l’acompliment.
Disseny i implantació d’un sistema de l’avaluació de l’acompliment i de la gestió per competències.

Aquest sistema permet:

 • Ajudar a tot el personal a millorar el seu acompliment i, en conseqüència, el del conjunt de l’organització, tot fomentant la seva formació i carrera professional.
 • Donar suport a la integració de les mesures més adequades dins la política de Recursos Humans.
 • Recompensar de forma diferenciada les contribucions dels professionals.
C. Gestió del Potencial i el Talent de les persones.
Assessorament en la definició i posada en marxa d’un sistema d’identificació i de gestió de persones amb potencial i els plans de desenvolupament corresponents.

La gestió del potencial permet:

 • Identificar els diferents nivells de potencial de creixement del personal de l’organització.
 • Validar el potencial identificat mitjançant un mètode quantitatiu.
 • Planificar el desenvolupament del potencial a l’organització.
 • Definir els plans de successió dels llocs clau.
 • Gestionar la retenció del talent establint plans individuals de creixement i ajustant els plans de formació.
 • Definir plans de rotació.
D. Disseny de plans de formació
Aquest servei ofereix a les empreses, entitats i organitzacions, els dissenys de programes de desenvolupament competencial a mida, per tal d'estructurar plans de formació personalitzats i ajustats a les seves necessitats.

Objectius:

 • Identificar les principals competències relacionades amb els llocs de treball de l'empresa.
 • Realitzar la diagnosi de la situació actual d'aquestes competències.
 • Afavorir el desenvolupament de les competències mitjançant les accions (especialment formatives) necessàries.
   Assessorament i Desenvolupament Empresarial (Carles J. Giner Margarit) E-mail: ade@cambraterrassa.es
Tel. 93 733 98 41
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Servei d'assessorament i gestió de les persones