Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
PLE DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA
G. Cat. Descripció Empresa Representant
1   Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA Marià Galí i Segués
2   Extracció i producció de metalls, productes metàl·lics, maquinària i equips    
  2.1 Extractives, metal·lúrgia i productes metàl·lics Lamp, SA Ferran Cusidó i Codina
      Metalúrgica Sanz, SA Gemma Sanz i Sansa
  2.2 Construcció de maquinària Telstar Technologies, SLU Emili Pablos i Prunera
  2.3 Elèctric i electrònic Circutor, SA Carles Pons i González
3   Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat Ductel, SA Josep Codinas i Giner
4   Indústries de paper, arts gràfiques i suports enregistrats Orbital Graphics, SL David Chaler i Corbella
5   Indústria química, cautxú i plàstiques Color i Diseño de Compuestos, SL Agustí Calvo i Gimeno
      Galloplast, SL Joan Galí i Reyes
      Tenycol, SA Meritxell Valero i Marcet
6   Materials de transport Fico-Triad, SA Ignasi Castelló i Escudé
7   Fusta, suro i altres manufactureres Embamat EU, SL Esteve Amat i Escalera
8   Indústries d'alimentació, begudes i tabac Arcadie España, SL Feliciano Arnau i Bueno
9   Construcció    
  9.1 Preparació de terrenys, edificació, obra civil, acabats d’obres i altres serveis auxiliars. Construcciones Baldó, SA Josep Baldó i Caba
      Construcciones Quera, SA Marcel Quera i Comas
      Constructor d’Obres Francesc Segura, SL Francesc Segura i Buisan
  9.2 Instal·lacions i muntatges Seteci, SL Juan José López i Garcia
10   Comerç i reparacions    
  10.1 Comerç a l'engròs i intermediaris, i venda, manteniment i reparació de vehicles de motor Talleres Gibraltar, SL Miguel Méndez i Vargas
  10.2 Comerç al detall; llevat vehicles de motor i altres reparacions Pasteleria París, SL Mario Monzó i Martínez
      Sánchez Medina, Antonio Antonio Sánchez i Medina
11   Hoteleria Barcelonesa de Bares, SA Josep Vall i Royuela
      Llombart Aguado, SL Montserrat Aguado i Rosique
12   Transports, emmagatzematge i comunicacions Transportes Daví, SA Josep Daví i Casas
13   Mediació financera Caixa d’Estalvis de Terrassa Ramon Flo i Besora
14   Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials    
  14.1 Activitats immobiliàries Finques Masachs, SL Pere Masachs i Biarnés
  14.2 Lloguer Bancsabadell Renting, SL Carlos Espinosa i Mirabet
  14.3 Activitats informàtiques, recerca i desenvolupament, altres activitats Sispro, SL Amadeu Mestre i Soler
      Vilardell Assessors, SL Maria Vilardell i Borràs
15   Altres serveis destinats a la venda    
  15.1 Educació, activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, activitats de sanejament públic i serveis personals Acondicionamiento Tarrasense Jordi Rodríguez i Ripollès
      Global International Hotels Business, SA Irene Ruiz i Hurtado
      Montcau la Mola, SL Josep Abad i Pous
  15.2 Activitats recreatives, culturals, esportives Estetibel, SL Josep Cernuda i Canelles
         
    Organitzacions Empresarials CECOT Miquel Font i Roca
        Eliseu Vila i Vila
        Jordi Vilar i Alarcón
        Lluís Ridao i Martín
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Òrgans de govern
Cambra de Comerç de Terrassa Presentació
Cambra de Comerç de Terrassa Ple
Cambra de Comerç de Terrassa Comitè Executiu
Cambra de Comerç de Terrassa Comissions consultives