Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
Transparència i bon govern
El presents documents donen compliment al que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’article 3.1. a) inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les Corporacions de Dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques.

Codi de Bon govern: codi ètic de la Cambra
Informe de transparència 2017
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa