Decoració
Anar al Mapa Web
Imprimir tornar al menú Maximitzar
Agenda Internacionalització Cambra de Comerç de Terrassa Anar a Estudis Anar a general Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa
Carregant contingut, espereu si us plau...
edicions anteriors edicions anteriors descarregar descarregar
Com fomentar l'emprenedoria corporativa i la cultura emprenedora a les organitzacions descarregar
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Perspectivas empresariales para las CC.AA. en 2011
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Perspectivas empresariales para las CC.AA. en 2011 descarregar
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Perspectivas empresariales para Europa en 2011
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Perspectivas empresariales para Europa en 2011 descarregar
manual dels Q-palcements
Guia per orientar tots els agents que intervenen en la mobilitat per millorar la qualitat, eficàcia i efectivitat dels projectes i les activitats de formació en centres de treball d’arreu del món a escala internacional. descarregar
Perspectives econòmiques a Europa 2010
Perspectives econòmiques a Europa 2010 edicions anteriors
Perspectives econòmiques per comunitats autònomes 2010
Perspectives econòmiques per comunitats autònomes 2010 edicions anteriors
Perspectives econòmiques a Europa 2010
Perspectives Europa i Espanya 2010 edicions anteriors
Seguiment de la inversió en infraestructures de transport a la demarcació de la Cambra de Terrassa.
Seguiment de la inversió en infraestructures de transport a la demarcació de la Cambra de Terrassa. descarregar
Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les emprees en diferents àrees
Estudi comparatiu de requeriments mediambientals de les empreses en diferents àrees descarregar
Manual de bones pràctiques per a
nous empresaris autònoms
Manual de bones pràctiques per a nous empresaris autònoms descarregar
Guía para nuevos importadores (versió castellà)
Guia per a nous importadors (versió català) descarregar
Guía para nuevos importadores (versió castellà)
Estudi 2009: situació del sector de la construccíó d'habitatge al Vallès Occidental
Estudi 2009: situació del sector de la construcció d'habitatge al Vallès Occidental descarregar
Perspectivas Empresariales 2009 (Document complet - 1,7 MB)
Perspectivas Empresariales 2009 (Document complet - 1,7 MB) descarregar
Perspectivas Empresariales 2009 (Document resumit - 1 MB) descarregar
CD Guia de Polígons
CD guia de polígons industrials demarcació de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa descarregar
portada
Guia pràctica d'interpretació del nou Pla General Comptable descarregar
portada
Guía práctica de interpretación del nuevo Plan General Contable (versió castellà) descarregar
Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime
Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime descarregar
Manual de Bones Pràctiques de Gestió Empresarial per a la pime (Castellà)
Manual de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial para la pyme descarregar
Best practices
Best Practices Handbook for SMEs descarregar
La recerca i la innovació al Campus de la UPC a Terrassa
La recerca i la innovació al Campus de la UPC a Terrassa descarregar
Estudi de l'ús d'Internet i ADSL a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa any 2005
Estudi de l'ús d'Internet i ADSL a les empreses
de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa

edicions anteriors descarregar
Estudi de l'estat de la gestió mediambiental a les empreses de la demarcació de la Cambra de Terrassa any 2005
Estudi de l'estat de la gestió mediambiental a les empreses
de la demarcació de la Cambra de Terrassa

edicions anteriors descarregar
 	 Estudi del perfil exportador de les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa any 2005
Estudi del perfil exportador de les empreses
de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa

edicions anteriors descarregar
Eurocamaras 2014
Prespectivas empresariales 2014-2015 edicions anteriors descarregar
Eurochambres 2014-2015
Eurochambres Economic Survey 2014-2015 edicions anteriors descarregar
Amunt
Avall
Agenda Internacionalització Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa