Decoració
Anar al Mapa Web
Imprimir tornar al menú Maximitzar
Agenda Internacionalització Enllaços Internacionalització Cambra de Comerç de Terrassa Enllaços Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa
Carregant contingut, espereu si us plau...


AICO (Associació Americana de Cambres de Comerç)
http://www.aico.org/aico/Default.aspx?tabid=1759


ARANZELS D'IMPORTACIÓ
Bases de dades que proporcionen informació aranzelària, règim de comerç i impostos indirectes per a importacions a la Unió Europea , aranzels, altres impostos i documentació requerida en la importació en altres països de productes procedents de la Unió Europea.
http://www.taric.es


CHAMBERPASS
ChamberPass reúne Cámaras de Comercio Europeas y fuera d'Europa en un único sitio Internet. Constituye una fuente única para que las empresas puedan obtener las informaciones y servicios vitales para impulsar sus importaciones, exportaciones e inversiones.
http://www.chamberpass.com/about.php?setlan=es


CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA
El Consell General de Cambres de Catalunya és un òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, dotat de personalitat jurídica i autonomia tant d'actuació com econòmica. Representa, promou i defensa els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i gaudeix de competències i funcions públiques administratives.
http://www.cambrescat.es


CONSULTES COMERÇ INTERNACIONAL - CASCE
Aquest servei permet que l'empresa resolgui directa i fàcilment les seves consultes en materia de Comerç Internacional.
http://www.casce.org


COPCA
El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) és l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure la internacionalització de l’empresa catalana i la seva adaptació a les noves pautes de l’economia mundial. El COPCA està format per la Generalitat de Catalunya, les Cambres de Comerç i Indústria catalanes, les principals associacions sectorials i d’exportadors, així com per entitats relacionades amb el món empresarial, financer i de la formació en l’àmbit del comerç exterior. En total, gairebé són 100 entitats membres.
http://www.copca.com


DIRECTORIO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS
Llistats on figuren les principals empreses exportadores e importadores del nostre país.
http://directorio.camaras.org/


DOCUMENTS PER L'EXPORTACIÓ
Relació dels diferents documents necessaris per cada país al que es preten exportar.
http://www.camaramadrid.es/asp/docexp/docexp2.asp?elem=377&sec=30&idsec=30


ESTADÍSTIQUES IMPORT / EXPORT
Guia de consulta que proporciona llistats estadístics relatius a les importacions i exportacions per productes i per països.
http://aduanas.camaras.org


ESTUDIS DE MERCAT
Guía de consulta que permet conèixer per on cal començar i com s'han de fer els Estudis de Mercat.
http://www.redbusqueda.com/emercado/emdos.htm


GUIA ARANZEL
La GUIA ARANZEL elaborada per les Cambres, permet fer recerca d'aranzels i partides aranzelaries tant per l'exportació com per l'importació de productes.
http://www.plancameral.org/cameral2002/PresentacionArancel.asp


GUIA DE VISITES A FIRES
Informació actualitzada sobre les Fires més importants per Sectors i com preparar les Visites
http://www.redbusqueda.com/ferias/index.htm


GUIES ON-LINE DE SUPORT A L'EXPORTADOR
Eines on line de suport i consulta per a l'exportador, que desenvolupen apartats temàtics concrets en el camp de l'internacionalizació.
http://www.plancameral.org/cameral2002/guiasonline.asp


GUÍA PRECIO DE EXPORTACIÓ
La Guía de Cálculo de Precios de Exportación, elaborada por las Cámaras de Comercio, le invita a seguir un modelo de cálculo de un precio de exportación, analizando los aspectos más importantes que determinan el precio final de un producto en un tercer país y que le permitirá saber si su producto es ó no competitivo.
http://www.plancameral.org/cameral2002/guiaprecios.asp


ICEX
Bienvenido al Portal de la Administración Comercial Española : le presentamos el Portal de la Administración Comercial Española donde ponemos a su disposición toda la información que usted necesita para la internacionalización de su empresa.
http://www.icex.es


BORSES SUBCONTRACTACIÓ
Les borses de subcontractació de les Cambres de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, Girona, Manresa, Sabadell i Terrassa han elaborat el DIRECTORI DE LA SUBCONTRATACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, amb el que es pretén contribuir a potenciar i dinamitzar l'activitat exterior subcontractista de las empreses catalanes.
http://www.subcont.com/borsescat/marcoppxcat.asp

Amunt
Avall
Agenda Internacionalització Agenda Internacionalització
Cambra de Comerç de Terrassa