Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
TRAMITACIONS I GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN COMERÇ INTERNACIONIAL
A la Cambra de Comerç de Terrassa pot tramitar, entre d’altres, els següents documents necessaris a l’hora d’exportar:
 • Certificats d’origen.
 • Legalitzacions de signatura (factures, cartes…).
 • Certificats varis per l’exportació (lliure venda, cens de La Cambra, epígraf de l’IAE, …).
 • Quaderns ATA.
+ informació
També disposem dels mitjans necessaris per gestionar aquests i altres documents davant de consolats, ambaixades o qualsevol altre Organisme Oficial a Barcelona i/o Madrid.

En col.laboració amb un equip professional amb reconeguda experiència en el sector del comerç exterior i de les gestions davant de l’Administració Pública, aconseguim tràmits ràpids i eficaços.

Gestionem:

 • Documents d’exportació (legalitzacions, visats, etc.) a ambaixades i consolats. Alguns països per poder exportar exigeixen que la documentació necessària per realitzar els tràmits duaners passi primer per la seva ambaixada o consolat.
 • Sol·licitud de número d’exportador autoritzat a la Direcció General de Duanes. Aquest número permet realitzar les exportacions a determinats països com poden ser Mèxic o Noruega, sense necessitat d’obtenir cada vegada el document EUR-1.
 • Certificats veterinaris. Certificats emesos per l’administració que acrediten que els animal o els productes d’origen animal són aptes pel consum humà, i per tant per l’exportació.
 • Registres a Sanitat (Consum o Farmàcia). Certificats emesos per l’administració central que donen l’autorització per fabricar o distribuir productes que poden incidir directament sobre la salut dels consumidors com poden ser els cosmètics, els aliments o els medicaments.
 • Obtenció de llicències d’importació o d’exportació. Documents emesos per l’administració autoritzant la importació o l’exportació dels productes que no són de lliure venda.
 • Restitucions.
 • Sol·licitud de contingents.
 • Obtenció de documents de vigilància (DOVI).
 • Obtenció de certificats AGRIM/AGREX.
 • Etc.
   Informació d'Empreses E-mail: tramitacions@cambraterrassa.org
Tel. 93 733 98 33
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Tramitacions de suport a l'Exportació
Cambra de Comerç de Terrassa Tramitacions i gestió administrativa en comerç internacional
Cambra de Comerç de Terrassa Recuperació de l'IVA