VERSIÓN EN CASTELLANO

MISSIÓ D'ACCIÓ COMERCIAL
GEÒRGIA I ARMÈNIA
Del 14 al 19 d’octubre de 2018

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2018 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors a Geòrgia i Armènia, organitza una Missió Comercial a Geòrgia i Armènia del 14 al 19 d’octubre.

Aquesta missió comercial és de caràcter plurisectorial.

Es visitaran les ciutats de Tiflis i Erevan, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Data límit d’inscripció: 20 de juny de 2018

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org

OPORTUNITATS DE MERCAT (PDF)
QUÈ US OFERIM (PDF)
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ (PDF)